Installeer Sanctuary in Kodi

Update : 10 Juli 2017

Discontinued – Stopgezet – Beëindigd – Opgeheven !?
Deze add-on :
  – is uit de Repository of;
  – is gestopt of;
  – werkt niet meer;

Sanctuary is een gratis all-in-one Videos add-on voor Kodi.

Sanctuary heeft de volgende addons ingebouwd: Origin, Pandora’s Box, Pyramid, Maverick TV, FreeView, Brettus Anime, Oblivion IPTV, Tigen’s World, Cold as Ice, Supremacy, Freedom IPTV, Renegades Darts, Just for Him, BAMF IPTV, Quicksilver Music, Rays Ravers, Silent Hunter, Dojo Streams, cerberus, Ultra IPTV, Fido

Dit betreft een zogenaamde “third party” add-on die niet wordt ondersteund door het Kodi Team zelf.
Plaats dus geen vragen, die met deze add-on te maken hebben, op een van de Kodi Forums (forums.kodi.tv).

 • Start Kodi
 • Ga naar System > File manager
 • Klik op Add source
 • Selecteer < NONE >
 • Vul de volgende in: http://originent.net16.net/originrepo
 • Selecteer de gehighlighte veld onder “Enter a name for this media source
 • Vul de volgende in: *Origin
 • Selecteer OK
 • Ga terug naar je Home-scherm van Kodi
 • Selecteer System > Settings
 • Selecteer Add-ons
 • Selecteer Install from zip file
 • Selecteer *Origin
 • Selecteer repository.origin-x.x.x.zip
 • Wacht op Add-on enabled notificatie
 • Ga naar System > Settings > Add-ons
 • Selecteer Install from repository
 • Selecteer Origin Repo
 • Selecteer Video add-ons
 • Selecteer Sanctuary
 • Selecteer Install
Kodi Addon Sanctuary list